Gjald: AFAS partner van het eerste uur

AFAS software logo wit png

Maak je medewerkers efficiënter door het maximale uit AFAS te halen.

Al 250+ organisaties halen het maximale uit AFAS dankzij Gjald

Vertrouwd AFAS partner

Gjald is AFAS partner van het eerste uur. Voor onze eigen bedrijfsvoering waren we op zoek naar een goed ERP systeem waarin onze volledige bedrijfsvoering goed ondersteund kon worden. Mogelijkheden tot workflow gestuurd en volledig digitaal werken waren daarbij belangrijke vereisten. We vonden deze mogelijkheden in het ERP systeem Profit van AFAS. In korte tijd hebben we Profit geïmplementeerd en op deze manier gaan werken. Tijdens de implementatie hebben we ook direct een nieuwe werkwijze hebben aangeleerd. Vanuit de visie van Gjald werd automatisering ingezet als kernactiviteit om zelf in te excelleren waarbij externe opdrachtgever centraal staat in het proces en het intern deze digitale manier van werken zorgt voor inzicht en overzicht.

Mensen, processen, systemen

AFAS groeide snel en ontwikkelde ook een methode voor de implementatie. De template inrichting moest ervoor zorgen dat klanten snel met AFAS aan de slag konden.

Waar AFAS zich richt op het maken van goede software zorgt Gjald ervoor dat de investering in de software goed wordt benut. AFAS zorgt ervoor dat de basis inrichting van Profit wordt opgeleverd aan de organisatie. Maar alleen met het inrichten van de software kom je er als organisatie niet. 

In de samenwerking richt Gjald zich op het belichten van de proces- en menskant. We hebben een aanpak bedacht waarbij we met een demo de mogelijkheden van AFAS laten zien en zetten we deze af tegen de huidige situatie. Op die manier kunnen we direct de verandering die nodig is in beeld brengen (FIT-GAP analyse). Op deze manier zijn AFAS en Gjald complementair aan elkaar.

Gjald en AFAS nieuwe diensten

We zijn van mening dat we nog meer kunnen betekenen voor onze opdrachtgevers. Door betrokken te zijn tijdens de implementatie kunnen we nog meer sturen op de resultaten en het benutten van de investering.

We hebben vanuit Gjald dienstverlening ontwikkeld complementair aan AFAS tijdens de implementatie. Met ons advies- en begeleiding kunnen we je projectleider ondersteunen en zorgen we voor het goed meenemen van de gebruikers met Test& acceptatie en Training en Onboarding

Deze organisaties hebben Gjald in handen

NHL Stenden logo

"Door proceseigenaren uit de organisatie samen te laten werken met onze eigen functioneel beheerders en experts van Gjald, is er in korte tijd veel bereikt. AFAS moet onze bedrijfsvoering optimaler ondersteunen waarbij wij gebruik moeten kunnen maken van de best practices die door AFAS zijn ontwikkeld."

Peter Wemmenhove

Sport Fryslan

“Het is een echte samenwerking, zowel goed contact met de projectleider als met de consultants die hier over de vloer zijn gekomen. Ze waren echte collega’s tijdens het project, deden mee aan onze routines zoals fitpauzes. Het resultaat is niet alleen een portal, maar ook kennisoverdracht van Gjald naar onze organisatie.” 

Allard Donker

ASH logo

"Gjald was de enige die constructief en eerlijk durfde te communiceren en niet voor het onbekende wegliep. Een verademing om te merken hoe je gezamenlijk succesvol kan inventariseren wat er nodig is en de plannen daarop kan afstemmen."

Ton Ravensbergen

Veiligheidsregio Fryslan

“Gjald heeft ons niet alleen fantastisch geholpen, de consultants waren altijd bereikbaar en zeer bekwaam. Hier bovenop komt nog dat we dankzij Gjald onze eigen afdelingen konden ontzorgen van het opzetten van de optimalisaties die we wilden doorvoeren.”

Floortje Pas

Kees Smit logo

“De samenwerking met Gjald is ontzettend fijn gebleken. Wij zien de consultants vanuit Gjald als echte sparringpartners, bereid om met ons mee te denken en de beste oplossingen aan te dragen."

Rik Kokhuis

Wooncompagnie

“Ik ben heel tevreden over de samenwerking met Gjald. Gjald weet een brug te slaan tussen een technisch pakket en wat een organisatie echt nodig heeft."

Ellen de Witte

Download ons handbook

HR van de toekomst.
Het volgende niveau bereik je door innovatie & automatisering

Transformeer je blik op HR-processen met AFAS, lees hoe in dit handbook.